Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 20.11.20 Katowice | wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 20.11.20 Katowice 2020-09-15

Plan i tematyka kursu:


 


Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne;


Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia;


Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu


Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;


Poszkodowany nieprzytomny;


Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)


Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;


Wstrząs;


Inne stany nagłe- drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie;


Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;


Taktyka działań ratowniczych- zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka;


Ewakuacja ze strefy zagrożenia;


Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;


Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.


EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY EFEKTY NAUCZANIA:


 


Weryfikacja wiedzy i nabytych umiejętności odbędzie się w oparciu o egzamin składający się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z powyższym rozporządzeniem


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]