wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Szkolenia azbestowe internwtem lub pocztą 2013-01-30

ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM

NOWOŚĆ
MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -
szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty
…………………………………………………………………………………………

1. SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

DLACZEGO WARTO ?

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:

•Certyfikat w języku polskim, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
•Certyfikat w języku angielskim honorowany na terenie całej Unii Europejskiej
•1 rok darmowych porad z zakresu szkolenia

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.


Szkolenie azbestowe 2013-01-23

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Adresowane do osób prywatnych jak i firm, które chcą zacząć przygodę z AZBESTEM.

Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

UPRAWNIENIA – szkolenie specjalistyczne

zadzwoń teraz 793201118

dariuszfurtacz@op.pl


Szkolenia BHP internetem lub pocztą 2013-01-14

ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM

NOWOŚĆ MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -

szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty …………………………………………………………………………………………

Szkolenie skierowane dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem stanowisk robotniczych:(zgodnie z obowiązującymi przepisami)2. Szkolenie okresowe odbywajà:

1) osoby b´dàce pracodawcami oraz inne osoby kierujàce

pracownikami, w szczególnoÊci kierownicy,

mistrzowie i brygadziÊci;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy in˝ynieryjno-techniczni, w tym projektanci,

konstruktorzy maszyn i innych urzàdzeƒ

technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy sΠu˝by bezpieczeƒstwa i higieny pracy

i inne osoby wykonujàce zadania tej sΠu˝by;

5) pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni

w pkt 1—4, których charakter pracy wià-

˝e si´ z nara˝eniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia,

ucià˝liwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnoÊcià

w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny

pracy.
• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
•pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
•pracownicy służby bezpieczństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
•pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


szkolenie wysokościowe-Warszawa 17.01.13 2013-01-03

Każdy uczestnik otrzyma:
•CERTYFIKAT w języku polskim dający UPRAWNIENIA do prac na wysokości
•CERTYFIKAT w języku angielskim dający UPRAWNIENIA do prac na wysokości na terenie całej UNI EUROPEJSKIEJ
•PROFESJONALNE DORADZTWO w zakresie zakupu sprzętu
•minikatering w trakcie szkolenia
•szkolenie BHP okresowe
•szkolenie wysokościowe
•ocenę ryzyka zawodowego dla pracodawcy WG PRAWAMUSI BYĆ AKTUALIZOWANA RAZ W ROKU
•ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników (wg podanych stanowisk) WG PRAWAMUSI BYĆ AKTUALIZOWANA RAZ W ROKU
•instrukcję BHP przy pracach budowlanych
•instrukcję BHP przy pracach na wysokości
•instrukcję udzielania pierwszej pomocy
•instrukcję p.poż
•darmowe porady przez okres 1 roku
•50% zniżki na szkolenie z pierwszej pomocy


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]