wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Szkolenie w Dąbrowie Górniczej 2013-04-30

W dniu wczorajszym 26.04.2013 odbyło się szkolenie AZBESTOWE w Dąbrowie Górniczej. Przyjechali uczestnicy z odległych o ponad 150km miast. Było bardzo owocne, zadawane pytania w trakcie szkolenia pokazły że temat ten jest coraz popularniejszy. Niestety w trakcie szkolenia azbestowego z relacji uczestników wynikało że świadomość urzędników w urzędach gmin i w nadzorze budowlanym jest bardzo mała, a co za tym idzie nieprzestrzeganie prawa w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest jest bardzo popularne. Niekompetencja urzędników niestety naraża zdrowie i życie pracowników firm budowlanych jak również inwestorów i mieszkańców budynków, z któych usuwany jest azbest.


Szkolenie wysokościowe 2013-04-26

Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Adresowane dla pracowników różnych sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości ,wśród których można wymienić: -budownictwo, -elektroenergetyka, -gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, -telekomunikacja, -telefonia komórkowa. – dekarstwo


Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2012
Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków.Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości. Podczas wykładów teoretycznych omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego.


Dlaczego warto się szkolić? Najnowszy sprzęt, najnowsza wiedza, sprawdzone techniki, kultura prowadzonych szkoleń, wysokie kwalifikacje i doświadczenie instruktora. Mamy nadzieję, że warto. Inwestując w szkolenie inwestujesz w siebie.


Szkolenie dydaktyczne 2013-04-18

Szkolenia oferujące przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
UPRAWNIENIA – szkolenie specjalistyczne

zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860)Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3))

PROMOCJA

Szkolenie skierowane jest do:

1. Pracodawców, chcących szkolić własnych pracowników z dziedziny USUWANIA I ZABEZPIECZANIA AZBESTU.
2. Osób, które chcą aby ich szkolenia były ciekawe, inspirujące a nie tylko zajmowały czas uczestnikom.
Szkolenia oferujące przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
UPRAWNIENIA – szkolenie specjalistyczne

zgodne z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860)


uprawnienia azbestowe 2013-04-11

Uprawnienia azbestowe

SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Adresowane do osób prywatnych jak i firm, które chcą zacząć przygodę z AZBESTEM.

Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest

UPRAWNIENIA – szkolenie specjalistyczne

zadzwoń teraz 793201118

dariuszfurtacz@op.pl

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma Certyfikat w języku polskim i angielskim honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, który jest wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

W szkoleniu mogą wziąć udział:
•pracodawcy,
•osoby kierujące pracownikami,
•pracownicy zaangażowani bezpośrednio z wykonywaniem tych prac,
•osoby, które chcą zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy,
•inspektorzy nadzoru ze spółdzielni i zarządcy wspólnot mieszkaniowych


Szkolenie wysokościowe 2013-04-03

SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE

Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Adresowane dla pracowników różnych sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości ,wśród których można wymienić: -budownictwo, -elektroenergetyka, -gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, -telekomunikacja, -telefonia komórkowa. – dekarstwo


Szkolenie organizowane zgodnie ze stanem prawnym 2012
Szkolenie prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów praktyków.Zajęcia mają na celu nauczenie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego oraz wykonywania pracy w podparciu. ponadto uczestnicy poznają podstawowe techniki ewakuacji z wysokości. Podczas wykładów teoretycznych omawiane są zagadnienia prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości ze zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowego.


Dlaczego warto się szkolić? Najnowszy sprzęt, najnowsza wiedza, sprawdzone techniki, kultura prowadzonych szkoleń, wysokie kwalifikacje i doświadczenie instruktora. Mamy nadzieję, że warto. Inwestując w szkolenie inwestujesz w siebie.

DLACZEGO WARTO?

Każdy uczestnik otrzyma:

•CERTYFIKAT w języku polskim dający UPRAWNIENIA do prac na wysokości (prace z tzw dostępem budowlanym)
•CERTYFIKAT w języku angielskim dający UPRAWNIENIA do prac na wysokości na terenie całej UNI EUROPEJSKIEJ
•PROFESJONALNE DORADZTWO w zakresie zakupu sprzętu
•minikatering w trakcie szkolenia
•szkolenie BHP okresowe
•szkolenie wysokościowe
•ocenę ryzyka zawodowego dla pracodawcy WG PRAWAMUSI BYĆ AKTUALIZOWANA RAZ W ROKU
•ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników (wg podanych stanowisk) WG PRAWAMUSI BYĆ AKTUALIZOWANA RAZ W ROKU
•instrukcję BHP przy pracach budowlanych
•instrukcję BHP przy pracach na wysokości
•instrukcję udzielania pierwszej pomocy
•instrukcję p.poż
•darmowe porady przez okres 1 roku
•50% zniżki na szkolenie z pierwszej pomocyzadzwoń teraz 793201118


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]