wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Kurs emisji głosu. 2013-10-30

Szkolenie Emisja głosu jest przeznaczone dla osób, które w pracy posługują się głosem jako narzędziem pracy ( np. nauczyciele, menedżerowie, wykładowcy, handlowcy, rzecznicy prasowi, dziennikarze, politycy, trenerzy, sprzedawcy, księża)


Statystyki mówią że najwięcej chorób zawodowych zgłaszają nauczyciele, są to choroby związane z aparatem mowy. Niestety studia nie uczą jak używać głos przekazując wiedzę, dlatego fachowcy z wielu dziedzin tracą narzędzie pracy (jakim jest ich własny głos) przekazując ważne informacje.


Zapoznanie z technikami artykulacyjnymi i oddechowymi w celu poprawy jego jakości pracy, niwelacji zmęczenia i uszkodzenia narządu głosu.


Cel szkoleniaProgram szkoleniaKażdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim lub niemieckiem (HONOROWANY NA TERENIE UE)


Kursy HACCP w całej Polsce. 2013-10-22

Kurs przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych wyrobów branży spożywczej.


Uczestnicy zdobywają podstawowe wiadomości o analizie zagrożeń dla jakości zdrowotnej produktu oraz wyznaczaniu krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.
KURS MOŻNA RÓWNIEŻ ODBYĆ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU LUB POCZTY – e-learnig


Każdy uczestnik otrzyma: Certyfikat + 1 rok darmowych profesjonalnych porad z zakresu szkolenia
Koszt: 400zł/brutto


 


Opis szkolenia:
Ustawodawstwo UE i RP w zakresie produkcji spożywczej, harmonizacja polskiego prawa żywnościowego, nowe podejście do systemów zarządzania i wewnętrznej kontroli jakości, historia i zasady systemu HACCP, terminy, definicje, zagrożenia w przemyśle spożywczym, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej HACCP, dokumentacja i weryfikacja systemu HACCP.


Kontakt:


kom.     793 201 118
e-mail:  wwwfurtaczpl@op.pl
fax:       32 444 69 51
Harmonogram   :http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia.html?f[szk]=178979&f[inne]=490277&f[status]=10&f[typ_szk]=3


Szkolenia azbestowe i wysokościowe w całej Polsce. 2013-10-16

Zapraszamy do udziału w szkoleniach azbestowych i wysokościowych organizowanych przez naszą firmę na terenie całego kraju.


http://www.inwestycjawkadry.info.pl/szkolenia.html?&f%5Btyp_szk%5D=3&f%5Bstatus%5D=10&f%5Bins%5D=14341&parts[page]=1&parts[series]=25


Szkolenie wysokościowe stacjonarne lub przez internet 2013-10-10

Szkolenia z zakresu doboru i używania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.


Adresowane dla pracowników różnych sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości ,wśród których można wymienić: -budownictwo, -elektroenergetyka, -gospodarka wodno-kanalizacyjna, magazyny wysokiego składowania, -telekomunikacja, -telefonia komórkowa. – dekarstwo


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]