wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Kurs koordynatora BHP Warszawa 09.06.2016 2016-05-25

Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP  (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)2


Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.Lp.  Zagadnienia poruszane na kursie.  

 1


Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).  

 2


Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 3


Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.  

 4


Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.  

 5


Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 6


Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.  

 7


Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.  

 8


Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.  
     

 Koszt całkowity brutto 499 zł 


Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:  http://furtacz.pl/?page_id=255


emailem:                 furtacz.pl@op.pl


sms-em:                   570417254


telefonicznie:       32 707 10 07


fax-em:                    32 444 69 51


Kurs koordynatora BHP 2016-05-19

Kurs dla KOORDYNATORÓW DS. BHP  (koordynatorem NIE MUSI BYĆ BHP-owiec)2


Konieczność powołania koordynatora pojawia się w sytuacji, gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Polski ustawodawca nakłada na pracodawców prowadzących pracę w jednym miejscu obowiązek współdziałania, a także obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.Lp.  Zagadnienia poruszane na kursie.  

 1


Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE).  

 2


Nowoczesne metody pracy koordynatorów ds. bhp oraz nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 3


Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.  

 4


Przyczyny wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka.  

 5


Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 6


Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi. Metody oceny ryzyka zawodowego.  

 7


Plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska.  

 8


Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania, na pracowników, czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.  
     

 Koszt całkowity brutto 499 zł 


Szkolenie można ukończyć po dokonaniu zgłoszenia:  http://furtacz.pl/?page_id=255


emailem:                 furtacz.pl@op.pl


sms-em:                   570417254


telefonicznie:       32 707 10 07


fax-em:                    32 444 69 51


Wychowaj bystrzaka 2016-05-17

„Jak wychować bystrzaka – i nie zwariować”
e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]